Επαγγελματικοί Χώροι

Κτηνοτροφική Μονάδα
Χοιροστάσιο
Βιοτεχνικός Χώρος
Ξυλουργείο
Κελάρι - Κάβα Ποτών
Παιδικός Σταθμός
Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας