Επικοινωνία

Τσερτικίδης Παντελής
Κακούρη Μαρία

Τσερτικίδης Τάσος

Τσερτικίδου Δέσποινα

25 Μαρτίου 27

Κατερίνη 60100
tsertiki@otenet.gr

Tel: 2351025322
Fax: 2351039666

Μήνυμα εστάλει επιτυχώς!